ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร

 

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกรณีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

 

Continue Readingประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติกรณีบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 กันยายน 2566ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบ Onsite และออนไลน์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนัตถา กรพิทักษ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ นางสาวมีนา กรมมี รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ อินทุวงศ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เสรี แสงอุทัยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ชวลิต…

Continue Readingศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566

คลินิกเทคโนโลยี มรอ. เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2566คลินิกเทคโนโลยี มรอ. เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 โครงการนำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร อว.ส่วนหน้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์หัวหน้าโครงการ ตัวแทนกลุ่ม ผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรผู้รับคำปรึกษาณ…

Continue Readingคลินิกเทคโนโลยี มรอ. เข้ารับการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566

จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2565.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ณ พื้นที่ทุ่งกะโล่ โดยการประกวดแข่งขัน แบ่งแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน 30 โครงงาน.ซึ่งผลการตัดสินการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์…

Continue Readingจัดกิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลผลการประเมินระดับดีเด่น ภายใต้แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลผลการประเมินระดับดีเด่นภายใต้แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2565จาก 125 เครือข่าย มรอ. #อันดับ1 ใน 35 เครือข่ายที่ได้รับรางวัลระดับดีและดีแด่นโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง (ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี) เป็นผู้เข้ารับรางวัล ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย อว. เพื่อพัฒนาศักยภาพจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบรี

Continue Readingคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้รับรางวัลผลการประเมินระดับดีเด่น ภายใต้แพลตฟอร์มบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี (TCS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2565

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

เย็นวันที่ 12 สิงหาคม 2566ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวงนำโดย อ.ดร.นภาภรณ์ จันทร์สี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มทอง - พุ่มเงิน) และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีณ บริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ภาพ/ข่าว PR URU

Continue Readingศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง

ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นภายใต้คลินิกเทคโนโลยี (Project Brief) ประจำปี 2567

ประกาศ...ขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นภายใต้คลินิกเทคโนโลยี (Project Brief) ประจำปี 2567 ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567แพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (BCE)แพลตฟอร์มบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI)และแพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพเครือข่าย (NCB).คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญท่านร่วมส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นภายใต้คลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2567โดยอาจารย์ท่านใดที่สนใจท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ QR code ด้านล่างนี้ หรือ https://drive.google.com/.../1HEoGglNu_dY7bvyn4B39Cypwhw...โดยข้อมูลสามารถจัดส่งมาที่ E-mail :…

Continue Readingขอเชิญร่วมส่งข้อเสนอโครงการเบื้องต้นภายใต้คลินิกเทคโนโลยี (Project Brief) ประจำปี 2567

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2566 และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาพ :PR URU

Continue Readingเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วย “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วย "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในครั้งนี้คลินิกเทคโนโลยี ได้ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีกับประชาชน ได้นำเมล็ดพันธ์ผักหลากหลายชนิด หัวเชื้อจุลิทรีย์สังเคราะห์แสง เอกสารความรู้การผลิตและการใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไตรโคเดอร์มา การผลิตถ่านชีวภาพปรับปรุงบำรุงดิน และใบปลิวประชาสัมพันธ์การตรวจวิเคราะห์ทดสอบดิน ไปเผยแพร่และแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานภาพ/ข่าว : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Continue Readingคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วย “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์