การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 3 เมษายน 2567การประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย เป็นประธานณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การสัมนาในโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตร

วันที่ 1 เมษายน 2567       ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดย ผศ. ดร พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้าร่วมการสัมนาในโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตร และต่อยอดความร่วมมือระหว่าง บริษัท เพิช โปรเทคชั่นกรุ๊ป จำกัด กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     ณ ห้องประชุมสำนักงาน เพิช โปรเทคชั่นกรุ๊ป จำกัด อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingการสัมนาในโครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินเพื่อการเกษตร

หารือดำเนินการจัดทำโครงการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14065 : 2020

วันที่ 20 มีนาคม 2567             ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น และอาจารย์ ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ ในการหารือดำเนินการจัดทำโครงการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14065 :…

Continue Readingหารือดำเนินการจัดทำโครงการขอรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14065 : 2020

การจัดโครงการจัดการความรู้เรื่องข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14065

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2567        ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้เรื่องข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14065 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์จากวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริตเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรในครั้งนี้       ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingการจัดโครงการจัดการความรู้เรื่องข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14065

การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลผลิตทางการเกษตร

วันที่ 7-8 มีนาคม 2567       ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการ ยกระดับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรมูลค่าสูง โดยกลุ่มเป้าหมายสภาองค์กรชุมชนตำบลน้ำไผ่ จำนวน 36 คน นำโดยประธานนางสาวทองแดง เสธนาเวช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลผลิตทางการเกษตร

โครงการการจัดการความรู้เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 1 มีนาคม 2567           ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)        ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingโครงการการจัดการความรู้เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชนชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567           คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชนชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในครั้งนี้คลินิกเทคโนโลยี ได้ออกหน่วยบริการให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีกับประชาชน และได้ประชาสัมพันธ์การตรวจวิเคราะห์ทดสอบ น้ำ ดิน…

Continue Readingคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชนชนจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิต หมู่ 5 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

ประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567

19 กุมภาพันธ์ 2567  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการ พร้อมผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยจัดประชุมผ่านระบบ E-Meeting ซึ่งสามารถลดจำนวนงบประมาณค่าใช้จ่ายได้ถึง 672 บาท และช่วยลดการเกิดคาร์บอนไดออคไซต์ 3.340 kgCO2e ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรอ. ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingประชุมบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 3/2567

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะวิชาชีพด้านงานอาชีวอนามัย สู่การเป็นนักสาธารณสุข ในศตวรรษที่ 21”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567         ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นางสุภัทรตรา สุขะ และนางสาวมีนา กรมมี ได้ร่วมเป็นวิทยากร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ทักษะวิชาชีพด้านงานอาชีวอนามัย สู่การเป็นนักสาธารณสุข ในศตวรรษที่ 21" ให้กับนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์       ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ทักษะวิชาชีพด้านงานอาชีวอนามัย สู่การเป็นนักสาธารณสุข ในศตวรรษที่ 21”

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567          เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมพิธี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และได้เข้าร่วมพิธี ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ภาพ : ศูนย์สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Continue Readingศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์