กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโสฯ และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มรอ.

วันที่ 10 – 11 เมษายน 2566
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโสฯ และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มรอ. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566