การตรวจติดตามการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025

วันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2567
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ. ดร พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมบุคลากร รับการตรวจติดตามการรับรองระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 โดย คุณพรพรรณ ปานทิพย์อำพร และคุณวีรศักดิ์ รักชาติ จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 
ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี