:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศุนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ::  
















 
 
 
 

 
 
 

18 พ.ย. 2557 :

ดาวโหลดกติการการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ได้ที่นี่

ดาวโหลดกติการการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับแบบร่อนนาน ได้ที่นี่

3 ก.ย. 2557 :

ดาวโหลด เอกสารคู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ปี 2558 ได้ที่นี่

 

26 มิ.ย. 2556 :

ดาวโหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานวิทย์ฯ ปี 2557 ได้ที่นี่

1 เม.ย. 2557 :

ประกาศ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ โครงการ Research to Market : R2M มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ดาวโหลด แบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่นี่

6 พ.ย. 2556 :

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการ I2P มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน

17 ต.ค. 2556 :

ดาวโหลด ใบสมัครโครงการ I2P มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

5 ก.ย. 2556 :

ดาวโหลดเอกสารประกอบการประชุมคลินิกเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 ได้ที่นี่

ดาวโหลดตัวอย่างรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ ได้ที่นี่

ดาวโหลดคู่มือการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี ปี 2557 ได้ที่นี่

17 ก.ค. 2556 :

ดาวโหลด กติกาการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

ดาวโหลด กติกาการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ

2 ก.ค. 2556 :
สรุปผล การออกจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ณ วัดดงสระแก้ว อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2556

 

 

  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานสงกรานต์ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 9 เมษายน 2557


 

  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับคลินิกเทคโนโลยี ออกจังหวัดเคลื่อนที่ ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557


 

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช วันที่ 30-31 มกราคม 2557


 

  พิธีเปิดสำนังงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ วันที่ 15 มกราคม 2557


 

  งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ชุมชน วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556


 

  ปลูกป่าเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 77 ปี วันที่ 31 กรกฎาคม 2556


 

   ตักบาตรพระสงฆ์ 1,111 รูปเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 23 พฤษภาคม 2556


 

 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 29 เมษายน 2556


 

   ประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 10 เมษายน 2556


 

 ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 9 เมษายน 2556


 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนี เพ็ชร์ช้าง และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานโครงการเคมี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ระหว่างวันที่ 19-21 ม.ค. 2556


     อธิการบดีพบปะกับบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 

  แผนงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2553


  ปฏิทินกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552-2553

 
     :: องค์ความรู้จากงานบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : :

  องค์ความรู้การปลูกข่า
  องค์ความรู้การทำกระดาษจากลำต้นข่าและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   จุลสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
   จุลสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
   จุลสาร ปีที่ 2 ฉบับที่ 1
   จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
   จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
   
  
  สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
คุณเข้าชมเป็นคนท
ี่


Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/sci-center/public_html/index.php on line 753


เริ่มนับ ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2553