ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อน้อมร่ำลึกถึงพระวีรกรรมและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาถึงกาลปัจจุบัน ภายในงาน
.
ภาพข่าว : PR URU