ศวท. เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ห้องปฏิบัติการกลุ่มความปลอดภัยในอาหารและกลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566..ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง พร้อมด้วยบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ห้องปฏิบัติการกลุ่มความปลอดภัยในอาหารและกลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.) ภายใต้ “โครงการศึกษาดูงานแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารด้านจุลชีววิทยาและเคมี” เพื่อเป็นการพัฒนากำลังคนในหน่วยงานให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ ภายในศูนย์วิทยาศาสตร์ ณ ชั้น 4 อาคารตั้วฯ กรมวิทยาศาสตร์บริการ.ภาพ/ข่าว : พงศธร

Continue Readingศวท. เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ห้องปฏิบัติการกลุ่มความปลอดภัยในอาหารและกลุ่มคุณภาพทางจุลชีววิทยาในอาหาร กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

“ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ให้การต้อนรับ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมบุคลากรศูนย์วิทย์ฯ ให้การต้อนรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิดา ดำรงวัฒนกูล คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี ชมภู รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และบุคลากร เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ข่าว : ภาณุมาสภาพ : พงศธร

Continue Reading“ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” ให้การต้อนรับ “คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” เข้าศึกษาดูงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน “จัดการประกวดผลงานการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

วันที่ 26 เมษายน 2566.กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยนายวิรัตน์ สุกสา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล จัดการประกวดผลงานการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร ได้นำผลงานเข้าร่วมการนำเสนอจำนวน 2 ประเภท ได้แก่1.การจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน ในโครงการ U2T…

Continue Readingศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน “จัดการประกวดผลงานการจัดการความรู้ เพื่อแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ”

เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 . มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อถวายความเคารพและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ . . ภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข่าว : ภาณุมาส

Continue Readingเข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ออกหน่วย “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดวังผักรุง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 20 เมษายน 2566คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วย "จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดวังผักรุง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในครั้งนี้คลินิกเทคโนโลยี ได้ออกหน่วยบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีกับประชาชน และได้นำ เมล็ดพันธ์ผักหลากหลายชนิด เอกสารความรู้การผลิตและการใช้ลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไตรโคเดอร์มา การผลิตถ่านชีวภาพปรับปรุงบำรุงดิน และใบปลิวประชาสัมพันธ์การตรวจดิน ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนภาพ/ข่าว : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Continue Readingออกหน่วย “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดวังผักรุง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโสฯ และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มรอ.

วันที่ 10 - 11 เมษายน 2566.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโสฯ และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มรอ. เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

Continue Readingกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพิธีรดน้ำดำหัวบุคลากรอาวุโสฯ และเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ มรอ.

“ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ” ต้อนรับ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ คำเกิดหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนากำลังคนในหน่วยงาน . . ข่าว : ภาณุมาส…

Continue Reading“ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ” ต้อนรับ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” เข้าศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometerศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม และ

วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566.ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ได้มอบหมายให้ นางสุภัทรตรา สุขะ และนางสาวสมใจ เขียวสดใส เข้าร่วมศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการการเรียนกับการทำงานในภาคเอกชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัด (ยูเออี) กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ ทางศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาทักษะกระบวนการวิเคราะห์ทดสอบ โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer ด้วยเทคนิค…

Continue Readingศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometerศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม และ

ลงพื้นที่รับการตรวจสอบกระบวนการผลิตฯ สับปะรดห้วยมุ่น GI (ญี่ปุ่น)

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ แสงมณี ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เพื่อรับการตรวจสอบกระบวนการผลิตและศึกษาข้อเท็จจริงสินค้าสับปะรดห้วยมุ่น และร่วมต้อนรับ Mr.Daisuke Goto ,Mr.Yoshiro Nishimura (Intellectual Property Division) จากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงประเทศญี่ปุ่น (MAFF) พร้อมหน่วยงานกรมทรัพย์สินทางปัญญา…

Continue Readingลงพื้นที่รับการตรวจสอบกระบวนการผลิตฯ สับปะรดห้วยมุ่น GI (ญี่ปุ่น)

ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566.ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผศ.ดร.พิชัย ใจกล้า รองอธิการบดี ผู้บริหาร และบุคลากร ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อน้อมร่ำลึกถึงพระวีรกรรมและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย และทรงสถาปนาความเข้มแข็งมั่นคงแก่ประเทศไทยมาถึงกาลปัจจุบัน ภายในงาน.ภาพข่าว : PR URU

Continue Readingร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช