“ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ” ต้อนรับ “ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 24 มีนาคม 2566
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดย อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ คำเกิดหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ และคณะ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนากำลังคนในหน่วยงาน
.
.
ข่าว : ภาณุมาส
ภาพ : พงศธร