โครงการการจัดการความรู้เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

วันที่ 1 มีนาคม 2567
 
          ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และนำไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
        ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี