เข้าร่วมงานแสดง “ดนตรีในสวน H.M.song บรรเลงเพลงของพ่อ”

วันที่ 5 ธันวาคม 2566
.
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี พรหมน้อย รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนบุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานแสดง “ดนตรีในสวน H.M.song บรรเลงเพลงของพ่อ” 5 ธันวาคม 2566 เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หน้าอาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
.
ภาพ : PR URU
ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี