เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565
บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์