ออกหน่วย “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดวังผักรุง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 20 เมษายน 2566
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมออกหน่วย “จังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ วัดวังผักรุง หมู่ที่ 3 ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในครั้งนี้คลินิกเทคโนโลยี ได้ออกหน่วยบริการการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินเบื้องต้น พร้อมให้คำปรึกษาข้อมูลเทคโนโลยีกับประชาชน และได้นำ เมล็ดพันธ์ผักหลากหลายชนิด เอกสารความรู้การผลิตและการใช้ลินทรีย์สังเคราะห์แสง ไตรโคเดอร์มา การผลิตถ่านชีวภาพปรับปรุงบำรุงดิน และใบปลิวประชาสัมพันธ์การตรวจดิน ไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชน
ภาพ/ข่าว : คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์