สถานที่ติดต่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055-416601-20 ต่อ 1679  มือถือ : 089-7067288

Email : science.uru@gmail.com 

LINE  : https://lin.ee/bRS2kJx

Facebook : https://www.facebook.com/scicenter.uru