จัดประชุมหารือแนวทางจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการขอรับรองมาตรฐาน

วันที่ 27ธันวาคม 2566
เวลา 15.00-16.30 น.
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำโดยรองอธิการบดี รศ.ดร. เจษฎา มิ่งฉาย พร้อมคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมหารือแนวทางจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการขอรับรองมาตรฐาน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี