ข้อมูลสถิติการให้บริการ

> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 วิเคราะทดสอบรอบ 6 เดือน
> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 มผช.รอบ 6 เดือน
> รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปี 2566 การเรียนการสอนและวิจัย รอบ 6 เดือน