การประชุมวางแผนการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการขอรับรองมาตรฐาน

วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567
 
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
นำโดย ผศ. ดร พรทิพพา พิญญาพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะอาจารย์ ได้วางแผนการดำเนินงานจัดตั้งหน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก และการขอรับรองมาตรฐาน
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ภาพ/ข่าว : ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี